ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และกองช่าง ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อปรับปรุงถนน หน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และกองช่าง ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อปรับปรุงถนน หน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th