ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th