ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)


ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)

25/07/2022

119

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th