ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจั้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจั้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

08/11/2021

286

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th