เทศบาลตำบลนาโป่ง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เลย จัดกิจกรรม เวทีชุมชน strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ปี 2564


เทศบาลตำบลนาโป่ง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เลย จัดกิจกรรม เวทีชุมชน strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ปี 2564 

25/06/2021

377

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th