ข้อมูลการติดต่อ


 

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง

222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000

โทร. 042 870 525  โทรสาร 042 870 525 ต่อ 13

แจ้งเหตุ>>>042 870 524

E-mail : 5420103@dla.go.th

 

yes  แผนที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง yes

 

 

 

26/10/2016

1458

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th