ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาโป่ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง


ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาโป่ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง

04/02/2021

695

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th