ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564

15/10/2020

528

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th