แหล่งท่องเที่ยว


สถานที่ท่องเที่ยว

                        วัดโพธิ์ชัยมงคล

                        วัดถ้ำเสือเหลือง

สถานที่พัก

                        คิดถึงจังเลย  รีสอร์ท

                        ณัฐมาศ  รีสอร์ท

                        จรีพร รีสอร์ท

                        บ้านจันทร์งาม รีสอร์ท

 

26/10/2016

375

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th