ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ


ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ

23/06/2020

641

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th