รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง


รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

20/05/2020

523

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th