รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง


รับสมัครพนักงานจ้าง

16/04/2020

626

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th