ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่ออุโมงค์เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยบ่อคำ


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่ออุโมงค์เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยบ่อคำ

12/03/2019

764

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th