ประกาศ เทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่องขายพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศ เทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่องขายพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

23/05/2019

719

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th