การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่1)


การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่1)

24/12/2018

749

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th