ให้ผู้รับประเมินวึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ หมู่ที่1-16 ตำบลนาโป่ง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ให้ผู้รับประเมินวึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ หมู่ที่1-16 ตำบลนาโป่ง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

22/10/2018

865

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th