ประกาศ:เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

27/09/2018

991

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th