คำสั่งเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


คำสั่งเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

04/04/2017

992

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th