ประชุมประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาโป่ง


ประชุมประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาโป่ง

24/07/2018

919

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th