รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)


รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

04/07/2018

1055

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th