ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน6ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน1คัน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน6ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน1คัน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

26/06/2018

1117

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th