รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

23/02/2018

1004

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th