ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑-๑๖ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๑


ประกาศ  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑-๑๖ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจำปี ๒๕๖๑

05/01/2018

936

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th