กีฬาปฐมวัย ครั้งที่ 5


1 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลนาโป่ง โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านนาโป่ง มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งสิ้น 500 คน

01/12/2017

1216

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th