เทศบาลตำบลนาโป่ง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยโตก


เทศบาลตำบลนาโป่ง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยโตก 120558

12/05/2015

771

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th