ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ


ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ31กค60

31/07/2017

1611

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th