ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

02/08/2017

1107

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th