ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25สค.58


ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25/08/2015

1001

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th