ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม และกำแพงดินถนนสายบ้านนาโป่ง-ถิ่น28มิย.59


ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม และกำแพงดินถนนสายบ้านนาโป่ง-ถิ่น28มิย.59

28/06/2016

758

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th