ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายนาซำทอง-นากุด บ้านติ้วน้อย หมู่ที่๕ 28มิย.59


8.ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายนาซำทอง-นากุด บ้านติ้วน้อย หมู่ที่๕ 28มิย.59

28/06/2016

1412

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th